• <bdo id="a2aaa"><noscript id="a2aaa"></noscript></bdo>
 • 當前位置:首頁 > 武當功夫 > 內家拳體系 > 太極拳系

  武當三豐太極劍

   簡介:

   當年三豐祖師創太極拳后又吸百家劍法之長融道家養生法創編了太極劍。武當太極劍主要劍法包括:劈、刺、點、崩、撩、帶、抹、攔、擊、掛、托、穿、抽等。其特點是:劍法清澈,動作柔緩;節奏平和,柔漫舒展;身神劍合,氣勢飽滿。

   視頻:

   劍譜:

  1

  shì

  2

  tuōjiàn

  3

  shàngjiàn

  4

  xiānrénzhǐ

  5

  sānhuántàoyuè

  6

  shàngdiǎnjiàn

  7

  kuíxīngshì

  8

  zuǒyòulánsǎo

  9

  tóng

  10

  zhuǎnshēnjiàn

  11

  shuāngshǒupěngjiàn

  12

  tiàojiàn

  13

  jīnshépánliǔ

  14

  yànchūlín

  15

  péngzhǎnchì

  16

  pěngjiàn

  17

  zuǒyòuxuànfēng

  18

  tàigōnggōu

  19

  cǎoxúnshé

  20

  zuǒyòujiàn

  21

  huáizhōngbàoyuè

  22

  宿niǎotóulín

  23

  lóngbǎiwěi

  24

  qīnglóngchūhǎi

  25

  fēngjuàn

  26

  shīyáotóu

  27

  tiàojiàn

  28

  xuán

  29

  liàngzhǐ

  30

  báiyuánxiànguǒ

  31

  yíngfēngdànchén

  32

  shùnshuǐtuīzhōu

  33

  liúxīnggǎnyuè

  34

  tiānxíngkōng

  35

  xuěxúnméi

  36

  jīnhuāluò

  37

  tiǎoliánshì

  38

  yànxián

  39

  fēnzōng

  40

  yīngfēi滿mǎntiān

  41

  yóulóngshuǐ

  42

  hǎilāoyuè

  43

  chātànhǎi

  44

  niúwàngyuè

  45

  shèyànshì

  46

  báiyuánxiànguǒ

  47

  qīnglóngtànzhuǎ

  48

  fènghuángshuāngzhǎnchì

  49

  báiliàngchì

  50

  xiānrénhuà

  51

  báiyuánxiànguǒ

  52

  zuǒyòuluòhuā

  53

  穿chuānsuō

  54

  báijiǎowěi

  55

  yuèlóngmén

  56

  lóngjiǎozhù

  57

  tànhuā

  58

  shùnfēngsǎo

  59

  píngtuōtiāngāng

  60

  yùnzhuǎnguà

  61

  jiéjīnshí

  62

  qiǎoféngzhēn

  63

  báiyúnzhàodǐng

  64

  shōushì


  av在线大全
 • <bdo id="a2aaa"><noscript id="a2aaa"></noscript></bdo>